Probeer gratis Bespreek 'n demo

Terme & Voorwaardes

Welkom by hierdie webwerf wat aangebied word deur Accelevents, Inc. (saam hierna "Bedryf" genoem). Die maatskappy onderhou hierdie webwerf vir u persoonlike inligting, opvoeding en kommunikasie. U toegang tot en gebruik van hierdie webwerf is onderhewig aan die volgende gebruiksvoorwaardes. Lees hierdie gebruiksvoorwaardes voordat u na hierdie webwerf gaan of dit gebruik, sodat u u regte en verantwoordelikhede verstaan. Deur hierdie webwerf te besoek of te gebruik, stem u in tot hierdie gebruiksvoorwaardes. As u nie tot die volgende gebruiksvoorwaardes instem nie, moet u nie toegang tot hierdie webwerf hê nie. Die inwerkingtredingsdatum van hierdie gebruiksvoorwaardes is 13 Februarie 2017.

Veranderings aan hierdie gebruiksvoorwaardes

Maatskappy behou die reg voor om hierdie Gebruiksvoorwaardes te eniger tyd te verander of te wysig. Alle veranderinge sal van krag wees sodra dit op hierdie webwerf geplaas word. Wesenlike veranderinge sal op hierdie webwerf opvallend geplaas word. Deur na die webwerf te gaan na die plasing van veranderinge aan die Gebruiksvoorwaardes, stem u in tot al hierdie veranderinge.

Site inligting

Inligting wat op hierdie webwerf vertoon word, kan sonder kennisgewing gewysig word. Maatskappy behou die reg voor om sulke inligting te wysig sonder enige verpligting om vorige, huidige of voornemende webwerfgebruikers in kennis te stel. Inligting rakende die dienste van die maatskappy is slegs van toepassing in die staat Massachusetts, tensy anders vermeld. Sommige dienste is moontlik nie in sekere gebiede beskikbaar nie. Die maatskappy stel nie voor dat die materiaal op hierdie webwerf toepaslik of beskikbaar is vir gebruik in ander lande buiten die Verenigde State nie. Diegene wat toegang tot hierdie webwerf van ander lande verkry, is alleen verantwoordelik vir die nakoming van die wette van sodanige land.

Alle aanbiedinge wat op hierdie webwerf uiteengesit word, is ongeldig waar dit verbode is, en is onderhewig aan die plasing van amptelike reëls rakende sulke aanbiedinge.

Intellektuele eiendomsregte

 

Kopiereg 2015, Accelevents, Inc .. Alle regte voorbehou. Alle outeursregtelike teks, klank, video, grafieke, kaarte, foto's, ikone, en die ontwerp, keuse en rangskikking van die inhoud in enige medium op hierdie webwerf is onder outeursregte deur die maatskappy beskerm, tensy anders vermeld. Die kenmerkende en oorspronklike uitleg en aanbieding van hierdie webwerf vorm ook beskermbare handelsdrag onder toepaslike federale wetgewing. Daarbenewens verskyn baie name en merke wat aan die maatskappy behoort, regdeur hierdie webwerf. Hierdie webwerf kan ook verwysings bevat na derdepartymerke en kopieë van kopermateriaal van derdepartye, wat die eiendom van hul onderskeie eienaars is. Enige ongemagtigde gebruik van enige handelsdrag, handelsmerke of enige ander intellektuele eiendom wat aan die maatskappy of enige derde party behoort, is streng verbode en sal tot die volle omvang van die wet vervolg word.

Gebruik van hierdie webwerf

U mag die inhoud van hierdie webwerf slegs vir u persoonlike en nie-kommersiële gebruik aflaai en / of afdruk, mits u geen kopiereg, handelsmerk of ander kennisgewings verwyder nie. U mag andersins nie die inhoud of materiaal van hierdie webwerf gebruik, kopieer, wysig, versprei, weerspieël, publiseer of oordra sonder die vooraf skriftelike toestemming van die maatskappy nie.

Virtuele gebeurtenis-hub gebruik

Accelevents kan kliëntgetuigskrifte, foto's, skermkiekies en logo's in ons kommunikasie- en bemarkingsmateriaal gebruik, insluitend vir toekennings en gepubliseerde gevallestudies. Kliënt kan te eniger tyd versoek om die gebruik van inligting te staak.

Geen aanspreeklikheid nie

In geen geval sal die maatskappy of enige van sy amptenare, verteenwoordigers, direkteure, werknemers, konsultante of agente aanspreeklik wees vir enige direkte, indirekte, straf, spesiale, toevallige, voorbeeldige of gevolglike skade of enige skade nie (insluitend sonder beperking, skadevergoeding vir verlies van gebruik, data, inligting, winste, opbrengs, geleentheid of onderbreking van sake) wat voortspruit uit of op enige manier verband hou met die gebruik of prestasie van hierdie webwerf of enige gekoppelde webwerf of met enige materiaal, inligting, data, produkte of dienste verkry deur middel van hierdie webwerf, of andersins voortspruitend uit u gebruik van hierdie webwerf, u onvermoë om hierdie webwerf te gebruik of enige besluit wat u neem of opgetree het, afhangende van enige inligting, advies of materiaal wat op hierdie webwerf verskaf word, ongeag of sodanige skade berus in skade, kontrak, nalatigheid, streng aanspreeklikheid of andersins, selfs al is die maatskappy in kennis gestel van die moontlikheid van sodanige skade. U enigste en uitsluitlike oplossing is om u toegang tot en gebruik van die webwerf te staak.

Sommige state laat nie die uitsluiting of beperking van toevallige of gevolglike skade toe nie, en sommige van die bogenoemde uitsluitings of beperkings is moontlik nie op u van toepassing nie.

Geen waarborg

Maatskappy doen alle kommersiële redelike pogings om te verseker dat alle materiaal, inligting en data op hierdie webwerf akkuraat en betroubaar is; akkuraatheid kan egter nie gewaarborg word nie. Hierdie webwerf word deur die maatskappy verskaf op 'n "AS IS" -basis. Maatskappy wys alle waarborge ten opsigte van hierdie webwerf af, insluitend sonder beperking alle geïmpliseerde waarborge vir verhandelbaarheid, geskiktheid vir 'n bepaalde doel, titel en nie-oortreding. Die maatskappy gee geen waarborg of voorstelling met betrekking tot die resultate wat verkry kan word uit die gebruik van hierdie webwerf, of die gebruik van materiaal, inligting of data wat van hierdie webwerf afgelaai of andersins verkry word nie, of met betrekking tot die akkuraatheid of betroubaarheid van enige inligting wat vanaf hierdie webwerf verkry word nie. Maatskappy waarborg of waarborg nie (1) die akkuraatheid, volledigheid, korrektheid, tydigheid of bruikbaarheid van hierdie webwerf of enige materiaal, inligting of data wat afgelaai word of andersins verkry word deur gebruik te maak van hierdie webwerf of (2) wat die gebruik van hierdie webwerf of enige ander materiaal op hierdie webwerf sal voldoen aan die vereistes van gebruikers of ononderbroke, tydig, veilig of foutvry. Die maatskappy is nie verantwoordelik vir die tydigheid, verwydering, verkeerde aflewering of versuim om enige gebruikerskommunikasie op te slaan nie.

U erken en stem saam (1) dat u gebruik van hierdie webwerf volgens u eie diskresie en risiko is, (2) dat die gebruik van enige materiaal, inligting of data wat afgelaai word of andersins verkry word deur die gebruik van hierdie webwerf volgens u eie diskresie en risiko is , en (3) dat u uitsluitlik verantwoordelik is vir enige skade aan u rekenaarstelsel vir verlies aan data wat voortspruit uit die aflaai van sodanige materiaal, inligting of data, en vir enige ander vorm van skade wat mag aangerig word. Die maatskappy waarborg nie en waarborg nie dat lêers of ander materiaal en inligting wat op hierdie webwerf beskikbaar is, vry is van infeksies, virusse, wurms, Trojaanse perde of ander kode wat skadelik vir u rekenaarstelsel kan wees nie. Nie een van die partye wat betrokke is by die skep, vervaardiging of lewering van hierdie webwerf of die inhoud daarvan nie, insluitend sonder beperking van die maatskappy, is aanspreeklik teenoor gebruikers van hierdie webwerf vir enige skade wat voortspruit uit die gebruik van hierdie webwerf of die gebruik van materiaal, inligting of data wat afgelaai is of andersins verkry vanaf hierdie webwerf, en sulke partye is ook nie verantwoordelik vir die gedrag van gebruikers van hierdie webwerf of vir inligting wat op hierdie webwerf geplaas of geruil word nie.

Geen advies of inligting, hetsy mondeling of skriftelik, wat u van die maatskappy of op enige manier vanaf hierdie webwerf verkry het, kan enige waarborg skep nie.

Derdeparty-webwerwe

Hierdie webwerf kan skakel na of gekoppel word aan ander webwerwe wat nie deur of onderhou word met die maatskappy nie. Sulke skakels word slegs as 'n diens aan ons besoekers verskaf. Maatskappy impliseer nie direk of indirek enige goedkeuring, assosiasie, borgskap, onderskrywing of verbintenis met die gekoppelde of skakel webwerf nie. Maatskappy het nie al sulke webwerwe nagegaan nie en is nie verantwoordelik vir die inhoud, akkuraatheid of beleid van sulke webwerwe nie. U skakel na enige ander bladsye of webwerwe op eie risiko, en u gebruik van sulke webwerwe sal beheer word deur die gebruiksvoorwaardes wat op daardie webwerf geplaas word. U moet die gebruiksvoorwaardes van enige webwerf waarheen u navigeer, hersien.

As u 'n ander webwerf bedryf en belangstel om na ons webwerf te skakel, stem u in om onder die volgende reëls gebonde te wees: (1) die skakel moet slegs 'n teks-skakel wees wat duidelik gemerk is; (2) die skakel moet na die URL “wys”www.accelevents.com”En nie na enige ander bladsye nie; (3) die skakel, en die gebruik daarvan, moet verband hou met 'n webwerf met toepaslike onderwerpe wat die missie van die maatskappy bevorder; (4) die skakel, en die gebruik daarvan, nie van so 'n aard mag wees dat dit die klandisiewaarde wat met die maatskappy se name en merke geassosieer word, kan beskadig of verdun nie; (5) die skakel, en die gebruik daarvan, mag nie die vals voorkoms skep dat 'n ander entiteit as die maatskappy geassosieer word met of geborg word deur die maatskappy nie; (6) die skakel, wanneer dit deur 'n gebruiker geaktiveer word, moet hierdie webwerf op die volle skerm vertoon en nie met 'n 'raam' op die gekoppelde webwerf nie; en (7) Die maatskappy behou die reg voor om te eniger tyd, na goeddunke, toestemming tot die skakel te herroep, hetsy deur hierdie bepalings en voorwaardes te wysig of deur middel van 'n ander kennisgewing.

Belasting, lootjies en veilings

As daar belasting, ander regeringsgelde of enige ander fooie verbonde is aan u gebruik van die webwerf, insluitend die veiling, verkope van items, lootjies ('n manier om geld in te samel deur genommerde kaartjies te verkoop, waarvan een of sommige daarna lukraak getrek word, houer of houers van sulke kaartjies wat 'n prys wen), of ander finansiële transaksies op die webwerf, is dit u verantwoordelikheid om te betaal. U moet u belastingadviseur raadpleeg oor moontlike belasting of belastingeffekte wat verband hou met die veiling, lootjie, 'n behoefte-appèl finansier, verkope en ander transaksies wat deur die webwerf gedoen word.

As die kliënt verkies om 'n tombola in te sluit as deel van hul geleentheid, stem die kliënt in dat hy alle federale, staats- en plaaslike regulasies wat op tombolas en die verkoop van lotingkaartjies via ons webwerf van toepassing is, verstaan ​​en daaraan voldoen. Die Kliënt stem verder in dat Kliënt die maatskappy, sy filiale, filiale, amptenare, werkgewers, direkteure, aandeelhouers, voorgangers, opvolgers in belang, en ander agente vrywaar, skadeloos hou teen en teen enige eis, eis, geding, saak van aksie, proses, verlies, aanspreeklikheid, skade of onkoste (insluitende redelike advokaatgelde) wat voortspruit uit of verband hou met lootjies.

Nadat 'n veiling gesluit is, kan dit nie weer oopgemaak word nie. Om weer 'n veiling te kan open, moet 'n nuwe veiling geskep word wat 'n nuwe aktiveringsfooi sal opdok.

fooie

Dit is gratis om 'n rekening te skep, 'n gebeurtenis te lys en toegang tot die dienste te kry. Ons hef egter fooie wanneer u betaalde kaartjies verkoop of koop en vir elke deelnemer wat aan 'n virtuele of baster geleentheid op die platform deelneem. Hierdie fooie kan wissel afhangende van individuele ooreenkomste tussen Accelevents en sekere organiseerders. Die fooie kan gevind word op die prysblad van die Accelevents se webwerf. Die minimum fooi per dag van 'n virtuele gebeurtenis is $ 500. Alle deelnemers, insluitend uitstallers, borge, administrateurs en personeel, word by die totale aantal deelnemers getel.

Kortkode-programme

Vir geleenthede wat kortkodeprogramme gebruik, kan gebruikers op enige punt afmeld deur die universele sleutelwoorde STOP, EINDE, ANNULER, ONTSKREWE en AFSLUIT te gebruik - ons stelsel sal reageer deur 'n afmeldboodskap te stuur en, indien die gebruiker ingeteken is, deur om die gebruiker uit die program te onttrek. 

Verbode ondernemings

Deur by ons te registreer, bevestig u dat u nie die diens sal gebruik om betalings te aanvaar in verband met enige van die verbode besighede wat by ons kredietkaartverwerker (Stripe) gelys word nie. hier afgelaai word.

vrywaring

U stem in om die maatskappy, sy beamptes, verteenwoordigers, direkteure, werknemers, konsultante en agente te skadeloos te stel, te verdedig en skadelik te hou vir enige verliese, uitgawes, eise van derdepartye, aanspreeklikhede, skadevergoeding en koste (insluitend sonder beperking prokureursfooie) wat voortspruit van of verband hou met u gebruik van hierdie webwerf, u gebruik van enige materiaal, inligting of data wat van hierdie webwerf afgelaai of andersins verkry is, of u skending van hierdie Gebruiksvoorwaardes, insluitend sonder beperking, u skending van enige intellektuele eiendom of ander reg van Maatskappy of enige ander persoon of entiteit.

Interpretasie en geskille

Hierdie gebruiksvoorwaardes word onderhewig aan die wette van die Verenigde State en die staat Massachusetts, sonder inagneming van enige wetsbepalings. Die lokaal is uitsluitlik in Suffolk County, Massachusetts, ten opsigte van enige geskil wat voortspruit uit hierdie gebruiksvoorwaardes, tensy die maatskappy dit na goeddunke anders bepaal. In die geval van 'n dispuut, is die party wat daarop geregtig is, geregtig op die verhaal van sy redelike advokaatskoste en -koste. As enige bepaling van hierdie gebruiksvoorwaardes deur 'n hof of arbiter onafdwingbaar of ongeldig geag word, sal die hof of arbiter sodanige bepaling verander in die minimum mate wat nodig is om sodanige bepaling afdwingbaar en geldig te maak. As sodanige wysiging onmoontlik of onuitvoerbaar blyk te wees, sal die bepaling geskei word en die oorblywende bepalings van hierdie gebruiksvoorwaardes geïnterpreteer en gelees word om die maksimum afdwingbaarheid daarvan te gee. Enige saak of eis ten opsigte van hierdie webwerf moet binne een (1) jaar nadat die aksie of eis ontstaan, begin word.

Alle gebruikers van hierdie webwerf moet ook enige ander riglyne of reëls volg wat deur die maatskappy verskaf word of op hierdie webwerf geplaas word. Die versuim om aan enige van hierdie riglyne of reëls, of enige van die ander bepalings van hierdie bepalings en voorwaardes te voldoen, sal lei tot onder andere die onmiddellike beëindiging van alle lidmaatskap en voorregte om inhoud op die webwerf te plaas. Rapporteer asseblief enige oortredings van hierdie riglyne aan die maatskappy, soos bepaal in die paragraaf “Kontak ons” van hierdie gebruiksvoorwaardes.

Volle ooreenkoms

Deur u toegang tot of gebruik van hierdie webwerf, stem u hiermee in tot hierdie gebruiksvoorwaardes. Hierdie gebruiksvoorwaardes vorm die volledige ooreenkoms tussen u en die maatskappy met betrekking tot u toegang tot en gebruik van hierdie webwerf en vervang alle voorafgaande of gelyktydige begrip of ooreenkomste, skriftelik of mondeling, rakende sodanige onderwerp. Enige kwytskelding van enige bepaling van hierdie gebruiksvoorwaardes is slegs van krag indien dit skriftelik en onderteken is deur die maatskappy. Hierdie gebruiksvoorwaardes sal verseker word tot voordeel van die opvolger en toewysing van die maatskappy.

beëindiging
Die maatskappy kan u rekening beëindig of opskort as u hierdie voorwaardes oortree, of as die maatskappy redelikerwys glo dat u die gebruik van u rekening of die webwerf enige koste, skade, onkoste of aanspreeklikheid van enige aard kan veroorsaak.

elektroniese Kommunikasie

U erken dat hierdie gebruiksvoorwaardes 'n geldige en bindende ooreenkoms is. In die mate wat die wet dit toelaat, stem u in dat hierdie gebruiksvoorwaardes en enige ander dokumentasie, ooreenkomste, kennisgewings of kommunikasie tussen u en die maatskappy elektronies aan u verskaf kan word. Druk asseblief 'n afskrif van al hierdie dokumentasie, ooreenkomste, kennisgewings of ander mededeling ter referentie.

Kontak met ons
As u enige ander vrae of bekommernisse het rakende hierdie Gebruiksvoorwaardes of algemene ondersteuning, kontak ons ​​gerus by info@accelevents.com

Gebeure ontwikkel. Moet nooit 'n maat mis nie.

Teken in op ons nuusbrief om die nuutste nuus, strategieë, taktieke, idees, produkopdaterings en meer te ontvang.