Izmēģiniet bez maksas Rezervē demonstrāciju

Noteikumi un nosacījumi

Laipni lūdzam šajā vietnē, kuru uztur Accelevents, Inc. (kopā šeit saukti par “uzņēmumu”). Uzņēmums uztur šo vietni jūsu personīgās informācijas, izglītības un saziņas vajadzībām. Uz jūsu piekļuvi šai vietnei un tās izmantošanu attiecas šie lietošanas noteikumi. Pirms piekļūt šai vietnei vai izmantot to, lūdzu, izlasiet šos lietošanas noteikumus, lai jūs saprastu savas tiesības un pienākumus. Piekļūstot šai vietnei vai izmantojot to, jūs piekrītat šiem lietošanas noteikumiem. Ja nepiekrītat šiem lietošanas noteikumiem, nepiekļūstiet šai vietnei un nelietojiet to. Šo lietošanas noteikumu spēkā stāšanās datums ir 13. Gads, 2017.

Izmaiņas šajos lietošanas noteikumos

Uzņēmums patur tiesības jebkurā laikā mainīt vai grozīt šos Lietošanas noteikumus. Visas izmaiņas stājas spēkā tūlīt pēc to ievietošanas šajā vietnē. Būtiskas izmaiņas tiks skaidri redzami ievietotas šajā vietnē. Piekļūstot vietnei pēc izmaiņu publicēšanas Lietošanas noteikumos, jūs piekrītat visām šādām izmaiņām.

Vietnes informācija

Šajā vietnē parādītā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Uzņēmums patur tiesības mainīt šādu informāciju, neuzliekot par pienākumu informēt iepriekšējos, pašreizējos vai potenciālos tīmekļa vietnes lietotājus. Informācija par uzņēmuma pakalpojumiem ir piemērojama tikai Masačūsetsas štatā, ja vien nav norādīts citādi. Daži pakalpojumi dažās vietās var nebūt pieejami. Uzņēmums neapgalvo, ka materiāli šajā vietnē ir piemēroti vai pieejami lietošanai citās valstīs, izņemot Amerikas Savienotās Valstis. Tie, kas piekļūst šai vietnei no citām valstīm, ir atbildīgi tikai par šīs valsts likumu ievērošanu.

Visi šajā vietnē norādītie piedāvājumi ir aizliegti, un uz tiem attiecas jebkādu oficiālu noteikumu izlikšana, kas attiecas uz šādiem piedāvājumiem.

Intelektuālā īpašuma tiesības

 

Autortiesības 2015, Accelevents, Inc. Visas tiesības aizsargātas. Visu autortiesību aizsargāto tekstu, audio, video, grafiku, diagrammas, fotogrāfijas, ikonas, kā arī satura noformējumu, izvēli un satura sakārtošanu jebkurā šīs vietnes nesējā ir aizsargātas ar autortiesībām, ja vien nav norādīts citādi. Šīs vietnes atšķirīgais un oriģinālais izkārtojums un noformējums arī ir aizsargājams tirdzniecības tērps saskaņā ar piemērojamajiem federālajiem likumiem. Turklāt šajā vietnē ir parādīti daudzi firmai piederošie nosaukumi un zīmes. Šajā vietnē var būt arī atsauces uz trešo personu zīmēm un trešo personu ar autortiesībām aizsargātu materiālu kopijas, kas ir to attiecīgo īpašnieku īpašums. Jebkura firmas vai jebkuras trešās puses intelektuālā īpašuma, preču zīmju vai jebkura cita intelektuālā īpašuma neatļauta izmantošana ir stingri aizliegta, un par to tiks izvirzīta krimināllieta pilnā mērā saskaņā ar likumu.

Šīs vietnes izmantošana

Jūs varat lejupielādēt un / vai izdrukāt šīs vietnes saturu tikai personiskai un nekomerciālai lietošanai, ja vien jūs neizdzēšat un nemodificējat nekādus autortiesību, preču zīmju vai citus īpašumtiesību paziņojumus. Jūs nedrīkstat citādi izmantot, kopēt, pārveidot, izplatīt, atspoguļot, pārpublicēt vai pārsūtīt nevienu šīs vietnes saturu vai materiālu bez iepriekšējas rakstiskas Uzņēmuma piekrišanas.

Virtuālo notikumu centra izmantošana

Aktualitātes var izmantot klientu atsauksmes, fotoattēlus, ekrānuzņēmumus un logotipus mūsu saziņas un mārketinga materiālos, tostarp balvām un publicētiem gadījumu pētījumiem. Klients jebkurā laikā var pieprasīt pārtraukt informācijas izmantošanu.

Nav atbildības

Uzņēmums vai kāds no tā darbiniekiem, pārstāvjiem, direktoriem, darbiniekiem, konsultantiem vai aģentiem nekādā gadījumā nav atbildīgs par tiešiem, netiešiem, soda, īpašiem, nejaušiem, priekšzīmīgiem vai izrietošiem zaudējumiem vai jebkādu kaitējumu (ieskaitot bez ierobežojumiem, zaudējumu atlīdzību) lietošanas, datu, informācijas, peļņas, ieņēmumu, iespēju vai biznesa pārtraukšanas), kas rodas vai ir jebkādā veidā saistīti ar šīs tīmekļa vietnes vai jebkuras saistītās tīmekļa vietnes izmantošanu vai darbību, vai ar jebkuru materiālu, informāciju, datiem, produktiem vai pakalpojumiem kas iegūti, izmantojot šo vietni, vai kā citādi rodas no tā, ka jūs izmantojat šo vietni, jūsu nespēja izmantot šo vietni vai jebkurš jūsu pieņemts lēmums vai veikta rīcība, balstoties uz visu šajā vietnē sniegto informāciju, ieteikumiem vai materiāliem, neatkarīgi no tā, vai šādi zaudējumi ir pamatoti likumpārkāpumos, līgumos, nolaidībā, stingrā atbildībā vai citādā veidā, pat ja uzņēmumam ir paziņots par šāda kaitējuma iespējamību. Jūsu vienīgais līdzeklis ir pārtraukt piekļuvi vietnei un tās izmantošanu.

Dažās valstīs nav atļauts izslēgt vai ierobežot nejaušus vai izrietošus zaudējumus, tāpēc daži no iepriekš minētajiem izņēmumiem vai ierobežojumiem uz jums var neattiekties.

Nav garantijas

Uzņēmums pieliek visas komerciāli pamatotās pūles, lai nodrošinātu, ka viss materiāls, informācija un dati šajā vietnē ir precīzi un ticami; tomēr precizitāti nevar garantēt. Šo vietni nodrošina uzņēmums, pamatojoties uz “AS IS” principu. Uzņēmums atsakās no visām garantijām, kas attiecas uz šo vietni, tostarp bez ierobežojumiem visas netiešās garantijas par tirdzniecību, piemērotību noteiktam mērķim, īpašumtiesības un pārkāpumu neesamību. Uzņēmums nesniedz nekādas garantijas vai garantijas attiecībā uz rezultātiem, ko var iegūt, izmantojot šo vietni, vai materiāla, informācijas vai datu izmantošanu, kas lejupielādēti vai citādi iegūti no šīs tīmekļa vietnes, vai attiecībā uz jebkuras no šīs tīmekļa vietnes iegūtās informācijas precizitāti vai ticamību. Uzņēmums negarantē (1) šīs vietnes precizitāti, pilnīgumu, pareizību, savlaicīgumu vai lietderību, kā arī jebkuru materiālu, informāciju vai datus, kas lejupielādēti vai kā citādi iegūti, izmantojot šo vietni vai (2), kas izmanto šo vietni vai jebkuru citu materiāli šajā tīmekļa vietnē atbildīs jebkurai lietotāju prasībai vai būs nepārtraukti, savlaicīgi, droši un bez kļūdām. Uzņēmums nav atbildīgs par jebkādu lietotāja komunikāciju savlaicīgumu, dzēšanu, nepareizu piegādi vai nesaglabāšanu.

Jūs atzīstat un piekrītat (1), ka jūs izmantojat šo vietni pēc saviem ieskatiem un uz risku (2), ka jebkura materiāla, informācijas vai datu, kas lejupielādēti vai citādi iegūti, izmantojot šo vietni, izmantošana ir jūsu pašu ziņā un risks un (3), ka jūs esat pilnībā atbildīgs par jebkādu kaitējumu jūsu datorsistēmai par datu zaudēšanu, kas rodas šāda materiāla, informācijas vai datu lejupielādēšanas rezultātā, un par jebkāda cita veida kaitējumu, kas var rasties. Uzņēmums negarantē, ka failos vai citos materiālos un informācijā, kas pieejama caur šo vietni, nebūs infekcijas, vīrusu, tārpu, Trojas zirgu vai cita koda, kas varētu kaitēt jūsu datorsistēmai. Neviena no pusēm, kas iesaistīta šīs tīmekļa vietnes vai tās satura izveidē, ražošanā vai piegādē, tostarp bez ierobežojumiem, neuzņemas atbildību par šīs vietnes lietotājiem par zaudējumiem, kas saistīti ar šīs tīmekļa vietnes izmantošanu vai lejupielādēta materiāla, informācijas vai datu izmantošanu vai citādi iegūti no šīs tīmekļa vietnes, un šādas puses nekādā veidā nav atbildīgas par šīs vietnes lietotāju rīcību vai informāciju, kas šajā vietnē ievietota vai ar kuru apmainās.

Nekādi mutiski vai rakstiski padomi vai informācija, ko jūs esat ieguvis no uzņēmuma vai jebkādā veidā no šīs tīmekļa vietnes, nerada nekādas garantijas.

Trešo pušu vietnes

Šī vietne var būt saite uz citām vietnēm, kuras neuztur uzņēmums vai nav ar tām saistīta, vai būt ar tām saistīta. Šādas saites tiek nodrošinātas tikai kā pakalpojums mūsu apmeklētājiem. Uzņēmums tieši vai netieši nenozīmē apstiprināšanu, asociāciju, sponsorēšanu, apstiprināšanu vai saistību ar saistīto vai saistīto vietni. Uzņēmums nav pārskatījis visas šādas vietnes un nav atbildīgs par šādu vietņu saturu, precizitāti vai politikām. Jūs izveidojat saiti uz citām lapām vai vietnēm uz savu risku, un to, kā jūs izmantojat šādas vietnes, kontrolēs šajā vietnē publicētie lietošanas noteikumi. Jums vajadzētu pārskatīt jebkuras vietnes, kurā pārlūkojat, lietošanas noteikumus.

Ja jūs izmantojat citu vietni un vēlaties izveidot saiti uz mūsu vietni, jūs piekrītat ievērot šādus noteikumus: (1) saitei ir jābūt skaidri marķētai tikai teksta saitei; (2) saitei “jānorāda” uz URL “www.accelevents.comUn nevis uz citām lapām; (3) saitei un tās izmantošanai jābūt saistītai ar atbilstoša satura vietni, kas veicina uzņēmuma misiju; (4) saite un tās izmantošana nedrīkst būt tāda, kas var sabojāt vai mazināt nemateriālo vērtību, kas saistīta ar uzņēmuma nosaukumiem un zīmēm; (5) saite un tās izmantošana nedrīkst radīt maldīgu priekšstatu, ka uzņēmums, kas nav uzņēmums, ir saistīts vai sponsorēts ar uzņēmumu; (6) saitei, kad to aktivizē lietotājs, šai vietnei jāparādās pilnekrāna režīmā, nevis saistītajā vietnē ar “rāmi”; un (7) uzņēmums patur tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu saitei pēc saviem ieskatiem, grozot šos Noteikumus un nosacījumus vai izmantojot citu paziņojumu.

Nodokļi, izlozes un izsoles

Ja par jūsu vietnes izmantošanu, ieskaitot izsoles, priekšmetu pārdošanu, izlozes, ir nodokļi, citas valsts nodevas vai citas nodevas, kas saistītas ar naudas piesaistīšanu, pārdodot numurētas biļetes, no kurām viena vai dažas vēlāk tiek izvilktas izlases veidā, šādu biļešu īpašnieks vai īpašnieki, kas laimē balvu), vai par citiem finanšu darījumiem Vietnē, par tiem būs jāmaksā. Jums ir jākonsultējas ar savu nodokļu konsultantu par visiem iespējamiem nodokļiem vai nodokļu sekām, kas saistītas ar izsoli, izlozi, nepieciešamības pārskata finansēšanu, pārdošanu un citiem darījumiem, kas veikti vietnē.

Ja Klients izvēlas izlozi iekļaut pasākuma ietvaros, Klients piekrīt, ka viņš saprot un ievēro visus federālos, štatu un vietējos noteikumus, kas attiecas uz izlozēm un izlozes biļešu pārdošanu caur mūsu vietni. Klients turklāt piekrīt, ka Klients atlīdzina, aizstāv un tur Sabiedrību, tās meitasuzņēmumus, saistītos darbiniekus, virsniekus, darba devējus, direktorus, akcionārus, priekšgājējus, interešu pārņēmējus un citus aģentus, kas ir nekaitīgi pret un pret jebkuru prasību, prasību, prasību, iemeslu darbības, tiesvedības, zaudējumu, atbildības, kaitējuma vai izdevumu (ieskaitot saprātīgu advokāta atlīdzību) izmaksas, kas rodas vai ir saistītas ar izlozes darbībām.

Kad izsole ir noslēgusies, to vairs nevar atvērt. Lai atkārtoti atvērtu izsoli, ir jāizveido jauna izsole, par kuru jāmaksā jauna aktivizācijas maksa.

Cenas

Konta izveide, notikumu uzskaitīšana un piekļuve Pakalpojumiem ir bez maksas. Tomēr mēs iekasējam maksu, kad pārdodat vai pērkat apmaksātas biļetes, un par katru dalībnieku, kurš platformā piedalās virtuālā vai hibrīdā pasākumā. Šīs maksas var mainīties atkarībā no individuālajiem līgumiem starp Accelvents un dažiem Organizatoriem. Nodevas var atrast Aktualitātes vietne. Minimālā maksa par virtuālā pasākuma dienu ir 500 USD. Visi dalībnieki, ieskaitot izstādes dalībniekus, sponsorus, administratorus un darbiniekus, tiks ieskaitīti kopējā dalībnieku skaitā.

Īsā koda programmas

Pasākumos, kuros izmanto īsā koda programmas, lietotāji jebkurā brīdī var atteikties, izmantojot universālos atslēgvārdus STOP, END, CANCEL, UNSUBSCRIBE un QUIT - mūsu sistēma atbildēs, nosūtot atteikuma ziņojumu un, ja lietotājs ir abonējis, izvēloties lietotāju no programmas. 

Aizliegti uzņēmumi

Reģistrējoties pie mums, jūs apliecināt, ka neizmantojat Pakalpojumu, lai pieņemtu maksājumus saistībā ar kādu no aizliegtajiem uzņēmumiem, kas uzskaitīti mūsu kredītkaršu apstrādātājā (Stripe), šeit.

Atlīdzināšana

Jūs piekrītat atlīdzināt, aizstāvēt un turēt nekaitīgu uzņēmumu, tā darbiniekus, pārstāvjus, direktorus, darbiniekus, konsultantus un aģentus no visiem zaudējumiem, izdevumiem, trešo personu prasībām, saistībām, zaudējumiem un izmaksām (ieskaitot, bet ne tikai, advokātu honorārus), kas rodas. no šīs vietnes izmantošanas vai ar to saistītu jebkāda materiāla, informācijas vai datu, kas lejupielādēti vai citādi iegūti no šīs vietnes, izmantošanu vai šo lietošanas noteikumu pārkāpumu, tostarp, bez ierobežojuma, jebkāda intelektuālā īpašuma vai citu Uzņēmums vai jebkura cita persona vai vienība.

Interpretācija un strīdi

Šos lietošanas noteikumus regulē Amerikas Savienoto Valstu un Masačūsetsas štata likumi, neņemot vērā likumu kolīzijas noteikumus. Norises vieta ir piemērota tikai Safolkas apgabalā, Masačūsetsā attiecībā uz visiem strīdiem, kas rodas saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem, ja vien uzņēmums pēc saviem ieskatiem nav vienojies citādi. Domstarpību gadījumā dominējošajai pusei ir tiesības uz savu advokātu saprātīgo atmaksu un atlīdzību. Ja kādu no šo Lietošanas noteikumu noteikumiem tiesa vai šķīrējtiesnesis uzskata par neizpildāmu vai nederīgu, tiesa vai šķīrējtiesnesis mainīs šo noteikumu tiktāl, ciktāl vajadzīgs, lai šis noteikums būtu izpildāms un derīgs. Ja šādas izmaiņas izrādās neiespējamas vai nepraktiskas, tad noteikums tiek atcelts, un šo lietošanas noteikumu atlikušie noteikumi ir jāinterpretē un jālasa, lai tie būtu maksimāli izpildāmi. Jebkurš darbības vai prasības cēlonis attiecībā uz šo vietni ir jāuzsāk viena (1) gada laikā pēc darbības vai prasības celšanas.

Visiem šīs vietnes lietotājiem ir jāievēro arī citas vadlīnijas vai noteikumi, ko sniedz uzņēmums vai ievietojis šajā vietnē. Neviena no šīm vadlīnijām vai noteikumiem vai jebkura cita šo Noteikumu un nosacījumu neievērošana citu iespējamo darbību starpā cita starpā nekavējoties aptur visas dalības tiesības un privilēģijas izlikt saturu vietnē. Lūdzu, ziņojiet uzņēmumam par visiem šo vadlīniju pārkāpumiem, kā paredzēts šo lietošanas noteikumu sadaļā “Sazinieties ar mums”.

Pilnīga vienošanās

Izmantojot šo vietni vai izmantojot šo vietni, jūs ar šo piekrītat šiem lietošanas noteikumiem. Šie lietošanas noteikumi veido visu vienošanos starp jums un uzņēmumu par piekļuvi šai tīmekļa vietnei un tās izmantošanu, un ar to tiek aizstātas visas iepriekšējās vai pašreizējās rakstiskās vai mutiskās vienošanās vai līgumi par šo tēmu. Jebkurš šo Lietošanas noteikumu noteikumu atcelšana būs spēkā tikai tad, ja to rakstiski parakstīs un parakstīs uzņēmums. Šie lietošanas noteikumi nodrošinās labumu Sabiedrības tiesību pārņēmējiem un cesionāriem.

Izbeigšana
Uzņēmums var pārtraukt vai apturēt jūsu konta darbību, ja jūs pārkāpjat šos noteikumus vai ja uzņēmums pamatoti uzskata, ka jūsu konta vai vietnes izmantošana varētu izraisīt mums jebkādas izmaksas, kaitējumu, izmaksas vai atbildību.

Elektroniskie sakari

Jūs atzīstat, ka šie lietošanas noteikumi ir spēkā esošs un saistošs līgums. Pilnībā, ciktāl to atļauj likums, jūs piekrītat, ka šie lietošanas noteikumi un visa cita dokumentācija, līgumi, paziņojumi vai saziņa starp jums un uzņēmumu var tikt piegādāti jums elektroniski. Lūdzu, izdrukājiet visas šādas dokumentācijas, līgumu, paziņojumu vai citu paziņojumu kopijas jūsu atsaucei.

Sazināšanās ar mums
Ja jums ir kādi citi jautājumi vai bažas par šiem Lietošanas noteikumiem vai vispārējo atbalstu, lūdzu, sazinieties ar mums vietnē info@accelevents.com

Pasākumi attīstās. Nekad nepalaid garām sitienu.

Reģistrējieties mūsu jaunumiem, lai saņemtu mūsu jaunākās ziņas, stratēģijas, taktiku, idejas, produktu atjauninājumus un daudz ko citu.