Ücretsiz deneyin Bir demo ayırın

Şartlar ve Koşullar

Accelevents, Inc. (birlikte burada "Şirket" olarak anılacaktır) tarafından barındırılan bu web sitesine hoş geldiniz. Şirket, bu web sitesini kişisel bilgileriniz, eğitiminiz ve iletişiminiz için tutar. Bu web sitesine erişiminiz ve kullanımınız aşağıdaki Kullanım Koşullarına tabidir. Haklarınızı ve sorumluluklarınızı anlamak için lütfen bu web sitesine erişmeden veya kullanmadan önce bu Kullanım Koşullarını okuyun. Bu web sitesine erişerek veya kullanarak, bu Kullanım Koşullarını kabul etmiş olursunuz. Aşağıdaki Kullanım Koşullarını kabul etmiyorsanız, bu web sitesine erişmeyin veya bu web sitesini kullanmayın. Bu Kullanım Koşullarının yürürlük tarihi 13 Şubat 2017'dir.

Bu Kullanım Koşullarındaki Değişiklikler

Şirket, bu Kullanım Koşullarını herhangi bir zamanda değiştirme veya değiştirme hakkını saklı tutar. Tüm değişiklikler, bu web sitesinde yayınlandıkları anda yürürlüğe girecektir. Önemli değişiklikler bu web sitesinde göze çarpacak şekilde yayınlanacaktır. Kullanım Koşullarındaki değişikliklerin yayınlanmasının ardından web sitesine girerek, bu tür tüm değişiklikleri kabul etmiş olursunuz.

Site Bilgisi

Bu web sitesinde görüntülenen bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Şirket, geçmiş, mevcut veya muhtemel web sitesi kullanıcılarına herhangi bir bildirimde bulunma yükümlülüğü olmaksızın bu bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar. Şirketin hizmetlerine ilişkin bilgiler, aksi belirtilmediği sürece yalnızca Massachusetts eyaletinde geçerlidir. Bazı hizmetler belirli bölgelerde kullanılamayabilir. Şirket, bu web sitesindeki materyallerin Amerika Birleşik Devletleri dışındaki diğer ülkelerde kullanıma uygun veya mevcut olduğuna dair hiçbir beyanda bulunmamaktadır. Bu web sitesine başka ülkelerden erişenler, o ülkenin yasalarına uymaktan münhasıran sorumludur.

Bu web sitesinde yer alan tüm teklifler, yasak olduğu durumlarda geçersizdir ve bu tür tekliflerle ilgili resmi kuralların yayınlanmasına tabidir.

Fikri Mülkiyet Hakları

 

Telif Hakkı 2015, Accelevents, Inc.. Tüm hakları saklıdır. Telif hakkıyla korunan tüm metin, ses, video, grafik, çizelge, fotoğraf, ikon ve bu web sitesindeki herhangi bir ortamda içeriğin tasarımı, seçimi ve düzenlenmesi, aksi belirtilmedikçe, telif hakkı Şirket'e aittir. Bu web sitesinin ayırt edici ve orijinal düzeni ve sunumu, geçerli federal yasalara göre korunabilir ticari giyim tarzını da oluşturur. Ayrıca, bu web sitesinde Şirkete ait birçok tescilli isim ve marka yer almaktadır. Bu web sitesi aynı zamanda ilgili sahiplerinin mülkiyetinde olan üçüncü şahıs markalarına ve telif hakkıyla korunan üçüncü şahıs materyallerinin kopyalarına referanslar içerebilir. Şirkete veya herhangi bir üçüncü şahsa ait herhangi bir ticari takdim şeklinin, markanın veya başka herhangi bir fikri mülkiyetin izinsiz kullanımı kesinlikle yasaktır ve kanunlar çerçevesinde kovuşturmaya tabi tutulacaktır.

Bu Sitenin Kullanımı

Herhangi bir telif hakkı, ticari marka veya diğer mülkiyet bildirimlerini silmemeniz veya değiştirmemeniz koşuluyla, bu web sitesinin içeriğini yalnızca kişisel ve ticari olmayan kullanımınız için indirebilir ve/veya yazdırabilirsiniz. Şirketin önceden yazılı izni olmadan bu web sitesinin herhangi bir içeriğini veya materyalini başka bir şekilde kullanamaz, kopyalayamaz, değiştiremez, dağıtamaz, yansıtamaz, yeniden yayınlayamaz veya iletemezsiniz.

Sanal Olay Merkezi Kullanımı

Hızlandırıcılar, ödüller ve yayınlanmış vaka çalışmaları da dahil olmak üzere iletişim ve pazarlama materyallerimizde müşteri referanslarını, fotoğrafları, ekran görüntülerini ve logoları kullanabilir. Müşteri, herhangi bir zamanda bilgi kullanımına son vermeyi talep edebilir.

Sorumluluk üstlenmemek, sorumsuzluk

Hiçbir durumda Şirket veya herhangi bir yetkilisi, temsilcisi, yöneticisi, çalışanı, danışmanı veya acentesi herhangi bir doğrudan, dolaylı, cezai, özel, arızi, örnek teşkil eden veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan veya herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır (sınırlama olmaksızın, kayıp için tazminat dahil). Bu web sitesinin veya bağlantılı herhangi bir web sitesinin kullanımı veya performansıyla veya herhangi bir materyal, bilgi, veri, ürün veya hizmetten kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir şekilde ortaya çıkan kullanım, veri, bilgi, kâr, gelir, fırsat veya iş kesintisi) Bu web sitesi aracılığıyla edinilen veya bu web sitesini kullanmanızdan kaynaklanan başka bir şekilde, bu web sitesini kullanamamanız veya bu web sitesinde sağlanan herhangi bir bilgi, tavsiye veya materyale dayanarak verdiğiniz herhangi bir karar veya eylem, bu tür zararların temelli olup olmadığına bakılmaksızın Şirkete bu tür zararların olasılığı hakkında bilgi verilmiş olsa bile, haksız fiil, sözleşme, ihmal, kusursuz sorumluluk veya başka bir şekilde. Tek ve münhasır çözümünüz, web sitesine erişiminizi ve web sitesini kullanımınızı durdurmaktır.

Bazı eyaletler, arızi veya sonuç olarak ortaya çıkan hasarların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermemektedir, bu nedenle yukarıdaki istisnalardan veya sınırlamalardan bazıları sizin için geçerli olmayabilir.

Hiçbir Garanti

Şirket, bu web sitesindeki tüm materyal, bilgi ve verilerin doğru ve güvenilir olmasını sağlamak için ticari olarak makul tüm çabayı göstermektedir; ancak, doğruluk garanti edilemez. Bu web sitesi Şirket tarafından “OLDUĞU GİBİ” esasına göre sağlanmaktadır. Şirket, satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk, unvan ve ihlal etmemeye ilişkin tüm zımni garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu web sitesiyle ilgili tüm garantileri reddeder. Şirket, bu web sitesinin kullanımından elde edilebilecek sonuçlar veya bu web sitesinden indirilen veya başka bir şekilde elde edilen materyal, bilgi veya verilerin kullanımı veya bu web sitesinden elde edilen herhangi bir bilginin doğruluğu veya güvenilirliği hakkında hiçbir garanti veya beyanda bulunmaz. Şirket (1) bu web sitesinin veya bu web sitesinin kullanımı yoluyla indirilen veya başka bir şekilde elde edilen herhangi bir materyal, bilgi veya verinin veya (2) bu web sitesinin veya Bu web sitesindeki materyaller, herhangi bir kullanıcı gereksinimini karşılayacak veya kesintisiz, zamanında, güvenli veya hatasız olacaktır. Şirket, herhangi bir kullanıcı iletişiminin zamanında, silinmesinde, yanlış iletilmesinde veya saklanamamasından sorumlu olmayacaktır.

(1) bu web sitesini kullanmanızın kendi takdirinize ve riskinize bağlı olduğunu, (2) bu web sitesinin kullanımı yoluyla indirilen veya başka bir şekilde elde edilen herhangi bir materyal, bilgi veya verinin kullanımının kendi takdirinize ve riskinin size ait olduğunu kabul ve beyan edersiniz. ve (3) bu tür materyallerin, bilgilerin veya verilerin indirilmesinden kaynaklanan veri kaybından ve oluşabilecek diğer herhangi bir zarar türünden bilgisayar sisteminize gelebilecek herhangi bir zarardan yalnızca sizin sorumlu olduğunuzu. Şirket, bu web sitesi aracılığıyla sunulan dosyalarda veya diğer materyallerde ve bilgilerde enfeksiyon, virüs, solucan, Truva atı veya bilgisayar sisteminize zararlı olabilecek diğer kodlardan arınmış olacağını garanti veya garanti etmez. Şirket dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu web sitesinin veya içeriğinin oluşturulması, üretilmesi veya iletilmesinde yer alan hiçbir taraf, bu web sitesinin kullanıcılarına karşı bu web sitesinin kullanımından veya indirilen veya indirilen materyal, bilgi veya verilerin kullanımından kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. başka şekilde bu web sitesinden elde edilir ve bu taraflar, bu web sitesinin kullanıcılarının davranışlarından veya bu web sitesinde yayınlanan veya değiş tokuş edilen bilgilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Sizin tarafınızdan Şirketten veya herhangi bir şekilde bu web sitesinden alınan sözlü veya yazılı hiçbir tavsiye veya bilgi herhangi bir garanti oluşturmaz.

Üçüncü Taraf Web Siteleri

Bu web sitesi, Şirket tarafından yönetilmeyen veya Şirket ile ilgili olmayan diğer web sitelerine bağlantı verebilir veya bunlarla bağlantılı olabilir. Bu tür bağlantılar yalnızca ziyaretçilerimize bir hizmet olarak sunulmaktadır. Şirket, doğrudan veya dolaylı olarak, bağlantı verilen veya bağlantı verilen web sitesi ile herhangi bir onay, ortaklık, sponsorluk, destek veya bağlantı anlamına gelmez. Şirket, bu tür tüm web sitelerini incelememiştir ve bu tür web sitelerinin içeriğinden, doğruluğundan veya politikalarından sorumlu değildir. Riski size ait olmak üzere başka sayfalara veya web sitelerine bağlantı verirsiniz ve bu tür web sitelerini kullanımınız, o sitede yayınlanan kullanım koşulları tarafından kontrol edilir. Gezindiğiniz herhangi bir web sitesinin kullanım koşullarını gözden geçirmelisiniz.

Başka bir web sitesini işletiyorsanız ve web sitemize bağlantı vermekle ilgileniyorsanız, aşağıdaki kurallara bağlı kalmayı kabul edersiniz: (1) bağlantı, açıkça işaretlenmiş salt metin bağlantısı olmalıdır; (2) bağlantı, "URL'ye "işaret etmelidir"www.accelevents.com” ve diğer sayfalara değil; (3) bağlantı ve bunların kullanımı, Şirketin misyonunu destekleyen uygun konu başlığına sahip bir web sitesi ile bağlantılı olmalıdır; (4) bağlantı ve bunların kullanımı, Şirket adları ve markalarıyla ilişkilendirilen iyi niyete zarar verecek veya sulandıracak şekilde olamaz; (5) bağlantı ve bunların kullanımı, Şirket dışında bir varlığın Şirket ile ilişkili olduğu veya Şirket tarafından sponsor olunduğu şeklinde yanlış bir görüntü oluşturamaz; (6) bağlantı, bir kullanıcı tarafından etkinleştirildiğinde, bu siteyi bağlantılı web sitesinde bir "çerçeve" ile değil, tam ekran olarak göstermelidir; ve (7)Şirket, bu Hüküm ve Koşulları değiştirerek veya başka bir bildirim yoluyla, tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda bağlantıya verilen onayı iptal etme hakkını saklı tutar.

Vergiler, Çekilişler ve Açık Artırmalar

Açık artırma, eşya satışları, çekilişler (biri veya birkaçı sonradan rastgele çekilen, numaralandırılmış biletler satarak para toplama aracı) dahil olmak üzere Siteyi kullanımınızla ilişkili vergiler, diğer resmi harçlar veya diğer ücretler varsa, Ödül kazanan bu biletlerin sahipleri veya sahipleri) veya Sitedeki diğer finansal işlemleri ödemek sizin sorumluluğunuzda olacaktır. Site aracılığıyla yapılan açık artırma, çekiliş, ihtiyaç fonu temyiz, satış ve diğer işlemlerle ilgili olası vergiler veya vergi etkileri konusunda vergi danışmanınıza danışmalısınız.

Müşteri, etkinliğinin bir parçası olarak bir çekilişi dahil etmeyi seçerse, Müşteri, sitemiz aracılığıyla çekilişler ve çekiliş biletlerinin satışı için geçerli olan tüm federal, eyalet ve yerel düzenlemeleri anladığını ve bunlara uyduğunu kabul eder. Müşteri ayrıca, Müşterinin Şirketi, bağlı kuruluşlarını, bağlı kuruluşlarını, memurlarını, işverenlerini, yöneticilerini, hissedarlarını, öncüllerini, faizdeki haleflerini ve diğer aracıları herhangi bir iddia, talep, dava, nedene karşı zararsız olarak tazmin edeceğini, savunacağını ve tutacağını kabul eder. çekiliş faaliyetlerinden kaynaklanan veya bunlarla ilgili dava, takibat, kayıp, sorumluluk, hasar veya masraf (makul avukat ücretleri dahil).

Bir müzayede kapandıktan sonra tekrar açılamaz. Bir müzayedeyi yeniden açmak için yeni bir müzayede oluşturulmalıdır ve yeni bir etkinleştirme ücretine tabi olacaktır.

Fiyatlandırma(Yakında)

Bir hesap oluşturmak, bir etkinlik listelemek ve Hizmetlere erişmek ücretsizdir. Ancak, ücretli bilet sattığınızda veya satın aldığınızda ve platformda sanal veya karma bir etkinliğe katılan her katılımcı için ücret alırız. Bu ücretler, Accelevents ve belirli Organizatörler arasındaki bireysel anlaşmalara göre değişebilir. Ücretler, fiyatlandırma sayfasında bulunabilir. Accelevents'ın web sitesi. Sanal bir etkinliğin günlük minimum ücreti 500$'dır. Katılımcılar, sponsorlar, yöneticiler ve personel dahil tüm katılımcılar toplam katılımcı sayısına dahil edilecektir.

Kısa Kod Programları

Kısa kod programları kullanan etkinlikler için, kullanıcılar herhangi bir noktada STOP, END, CANCEL, UNSUBSCRIBE ve QUIT evrensel anahtar sözcüklerini kullanarak devre dışı bırakabilirler - sistemimiz bir çıkış mesajı göndererek ve kullanıcı abone ise, kullanıcıyı programdan çıkarmak. 

Yasaklanmış İşletmeler

Bize kaydolarak, kredi kartı işlemcimizde (Stripe) listelenen yasaklı işlerden herhangi biri ile bağlantılı ödemeleri kabul etmek için Hizmeti kullanmayacağınızı onaylamış olursunuz. okuyun.

Tazminat

Şirket'i, memurlarını, temsilcilerini, yöneticilerini, çalışanlarını, danışmanlarını ve acentelerini, doğan her türlü kayıp, masraf, üçüncü şahıs iddiaları, yükümlülükler, zararlar ve masraflardan (vekalet ücretleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) tazmin etmeyi, savunmayı ve zararsız tutmayı kabul etmektesiniz. Bu web sitesini kullanımınızdan veya bu web sitesinden indirilen veya başka bir şekilde elde edilen herhangi bir materyali, bilgiyi veya veriyi kullanımınız veya herhangi bir fikri mülkiyet veya diğer hakların ihlali dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu Kullanım Koşullarını ihlal etmenizle ilgili olarak. Şirket veya diğer herhangi bir kişi veya kuruluş.

Yorum ve Anlaşmazlıklar

Bu Kullanım Koşulları, herhangi bir kanun hükümleri ihtilafına bakılmaksızın Amerika Birleşik Devletleri ve Massachusetts Eyaleti kanunlarına tabidir. Şirket tarafından tamamen kendi takdirine bağlı olarak özel olarak kararlaştırılmadıkça, bu Kullanım Koşulları kapsamında ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık ile ilgili olarak mekan münhasıran Suffolk County, Massachusetts'te uygun olacaktır. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda, kazanan taraf makul avukatlık ücretlerini ve masraflarını geri alma hakkına sahip olacaktır. Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmü bir mahkeme veya hakem tarafından uygulanamaz veya geçersiz sayılırsa, mahkeme veya hakem, bu hükmü uygulanabilir ve geçerli kılmak için gerekli olan asgari ölçüde değiştirecektir. Bu tür bir değişikliğin imkansız veya uygulanamaz olduğu ortaya çıkarsa, hüküm bölünecek ve bu Kullanım Koşullarının geri kalan koşulları, onlara maksimum uygulanabilirlik sağlayacak şekilde yorumlanacak ve okunacaktır. Bu web sitesiyle ilgili herhangi bir dava veya iddia nedeni, dava veya iddianın ortaya çıkmasından sonra bir (1) yıl içinde başlatılmalıdır.

Bu web sitesinin tüm kullanıcıları, Şirket tarafından sağlanan veya bu web sitesinde yayınlanan diğer yönergelere veya kurallara da uymalıdır. Bu yönerge veya kuralların herhangi birine veya bu Hüküm ve Koşulların diğer hükümlerinden herhangi birine uyulmaması, diğer olası eylemlerin yanı sıra, siteye içerik göndermeye yönelik tüm üyelik ve ayrıcalıkların derhal feshedilmesiyle sonuçlanacaktır. Bu Kullanım Koşullarının “Bize Ulaşın” paragrafında belirtildiği şekilde, lütfen bu yönergelerin ihlallerini Şirkete bildirin.

Bütün Anlaşma

Bu web sitesine erişiminiz veya kullanımınızla, bu Kullanım Koşullarını kabul etmiş olursunuz. Bu Kullanım Koşulları, bu web sitesine erişiminiz ve kullanımınızla ilgili olarak siz ve Şirket arasındaki sözleşmenin tamamını teşkil eder ve bu konuyla ilgili olarak önceki veya eşzamanlı tüm yazılı veya sözlü anlaşmaların veya anlaşmaların yerine geçer. Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünden feragat, yalnızca Şirket tarafından yazılı ve imzalı olması halinde geçerli olacaktır. Bu Kullanım Koşulları, Şirket'in haleflerinin ve devralanlarının yararına olacaktır.

Iptal
Şirket, bu Koşulları ihlal ederseniz veya Şirket, hesabınızı veya Siteyi kullanmanızın herhangi bir maliyet, hasar, masraf veya yükümlülüğe neden olabileceğine makul bir şekilde inanırsa, hesabınızı feshedebilir veya askıya alabilir.

Elektronik İletişim

Bu Kullanım Koşullarının geçerli ve bağlayıcı bir sözleşme olduğunu kabul etmektesiniz. Yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, bu Kullanım Koşullarının ve sizinle Şirket arasındaki diğer belgelerin, sözleşmelerin, bildirimlerin veya iletişimlerin size elektronik olarak sağlanabileceğini kabul edersiniz. Lütfen referans olması için bu tür tüm belgelerin, sözleşmelerin, bildirimlerin veya diğer iletişimlerin bir kopyasını yazdırın.

Bize Ulaşın
Bu Kullanım Koşulları veya genel desteğe ilişkin başka sorularınız veya endişeleriniz varsa, lütfen şu adresten bizimle iletişime geçin: info@accelevents.com

Etkinlikler gelişiyorlar. Asla bir ritmi kaçırmayın.

En son haberlerimizi, stratejilerimizi, taktiklerimizi, fikirlerimizi, ürün güncellemelerimizi ve daha fazlasını almak için bültenimize kaydolun.